תוכנית העבודה של המרחב

 

 

תהליך גיבוש מסמך חזון ליוצאי אתיופיה בישראל מורכב משלושה שלבים מרכזיים:

 

שלב ראשון: קביעת האג'נדה המשותפת, רתימת בעלי העניין מהמגזר השלישי והחברה האזרחית, בניית מנגנוני העבודה ובניית מסמך יסוד המגדיר בין היתר את עקרונות הפעולה של המרחב.

 

שלב שני: שיתוף הקהילה בתהליך בניית מסמך החזון ליוצאי אתיופיה בישראל. חברי המרחב נפגשים עם אנשים מהקהילה במגוון ערים ומסגרות בכדי להביא את קולם לתוך מסמך החזון. התהליך מתקיים בעזרת מתודולוגיות שונות, מגוונות ומותאמות. 

 

שלב השלישי: שלב גיבוש מסמך חזון המבוסס על מגוון הקולות מהקהילה.