גוף מקצועי מלווה

 

תפקידו של הגוף המקצועי המלווה הוא העמקת התפיסה המערכתית של חברי מרחב ההשפעה, גיבוש תהליכי המרחב ופיתוח תפיסת השפעה חברתית רחבה של חבריו. 


ארגון שיתופים נבחר להיות הגורם המקצועי המלווה את המרחב.

להלן אנשי צוות שיתופים השותפים לתהליך:

 

  • שלמה דושי – מנכ"ל שיתופים

  • עדית שדה – מנהלת תחום ניהול חברתי

  • ליאת גוברין – מנהלת תכניות מנכ"לים חברתיים

  • הילה מלכי – רכזת אדמיניסטרטיבית

 

 

תפקיד שיתופים במרחב כולל שלושה מרכיבים מרכזיים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המרכיב הטכני: תיאום מפגשים, תיעוד התהליך וניהול הידע, הפקה - הכנת התשתיות וארגון מפגשי המרחב.

 

המרכיב התוכני: הנגשת ידע קיים וארגונו או קידום יצירה של ידע חדש, ניהול שיח מורכב ובמתן כלים לקבלת החלטות בקבוצות גדולות.

 

המרכיב התהליכי: ליווי התהליך וגיבוש תהליכים נדרשים לאורך פעילות המרחב, בניית הקבוצה, ליווי חברי המרחב באופן אישי וקבוצתי.