מהו מרחב השפעה?

 

מרחב השפעה הוא מסגרת פעולה למנכ"לי ארגונים חברתיים, להובלת השפעה חברתית בשדה החברתי המשותף להם.

מרחב ההשפעה נועד לקדם ולשרת מטרה שניתן להשיגה באמצעות חבירה של כלל הארגונים החברתיים, וקשה להשיגה באמצעות פעילות נפרדת של כל אחד מהארגונים. הפעילות במרחב ההשפעה נשענת על תודעה מגזרית, מונעת מתוך בחירה אישית לקחת חלק במרחב ומבוססת על אמון בין חברי המרחב המהווה בסיס משמעותי שמאפשר את קיום המרחב.

 

עקרונות מנחים לפעולת מרחב ההשפעה 

 

• מרחב ההשפעה מהווה מסגרת ארוכת טווח לחשיבה, לתיאום ולחיבור תוך-מגזרי, סביב אג'נדה משותפת.

 

• המרחב מהווה פלטפורמה ייחודית להיכרות עמוקה של כלל השחקנים הפועלים לקידום השדה החברתי, ליצירת שיתופי פעולה מגוונים, החלפת מידע וידע במטרה לחזק את השדה בכוחות פנימיים.

 

• המרחב פתוח ודוגל בשיתוף רחב ככל שניתן של ארגונים, התארגנויות ואנשים מתוך השדה החברתי.

 

• הפעילות המשותפת במרחב מתקיימת על בסיס הדדיות ושמירה על עצמאותו ונכסיו הרוחניים של כל אחד מהארגונים השותפים למרחב.

 

• מרחב ההשפעה שואף לייצג את השדה החברתי בפלטפורמות בין-מגזריות ותלת-מגזריות ו/או בפלטפורמות אחרות ורלוונטיות בחברה בישראל.

 

• מתקיים תיאום מלא בין מרחב ההשפעה לבין הגורם המקצועי המלווה לגבי כל המהלכים המתבצעים והמתקיימים בשדה החברתי ובגזרות השונות. כל זאת, תוך שמירה על ריבוי דעות ועצמאות, הן של מרחב ההשפעה והן של הגורם המלווה המקצועי.