שלושת מעגלי המרחב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצוות המוביל: תפקידו להוביל ולקדם את מטרת העל של המרחב - גיבוש מסמך חזון של יוצאי אתיופיה בישראל. בצוות חברים 15 מנכ"לי ארגונים חברתיים ופעילים הנפגשים אחת לשבועיים.

 

מליאה: תפקידה לעזור לפורום המוביל לקדם את מטרת המרחב ולהרחיב את מעגל ההשפעה בקהילה. חברי המליאה מונים כ-35 פעילים וראשי ארגונים המתכנסים אחת לחודשיים. חברות במרחב דורשת הסכמה וחתימה על מסמך היסוד.

 

הקהילה: הנחת עבודה מרכזית בתהליך גיבוש חזון ליוצאי אתיופיה בישראל היא כי הקהילה שותפה לתהליך. כלומר, במסגרת תהליך כתיבת החזון, חברי המרחב נפגשים עם אנשים מהקהילה במגוון ערים ומסגרות בכדי להביא את קולם באופן אותנטי לתוך מסמך החזון. התהליך מתקיים בעזרת מתודולוגיות שונות, מגוונות ומותאמות.